Jak projektuje się kostiumy filmowe i teatralne?

Przygotowanie profesjonalnej oprawy scenicznej to duża odpowiedzialność. Szczególnie filmowe kostiumy zawsze napotykają na krytyczną analizę widzów – a już zupełnie, stroje historyczne. Projektowanie kostiumów to nie tylko kwestia poprawności, ale także tego, czy scena stanie się żywa – czy widz teatralny bądź kinowy poczuje, że uczestniczy w czymś więcej niż tylko biernej obserwacji. Jak przygotowuje się dobre kostiumy?

Podstawowe informacje o szyciu kostiumów do filmów i sztuk teatralnych

kostiumy w teatrze Scena może pozwolić sobie na nieco więcej niż filmowy. Zależnie od koncepcji artystycznej i zamierzenia reżysera, oprawa sceniczna może być bardzo realistyczna, ale może też odbiegać daleko w artystyczne kształty i kolory, które nie mają wiele wspólnego czy to z mundurami czy sukniami balowymi z XVIII w. Może być wreszcie – co jest obecnie panującą w teatrze polskim tendencją – minimalistyczna, a wtedy kostiumów może, zasadniczo, nie być.

Niemniej klasyczne sztuki teatralne i opery – przywołajmy Wesele lub Straszny dwór – rzadko przybierają formy skrajnie niekonwencjonalne. Jednocześnie często przedstawiają wydarzenia, a w tym i bohaterów. W efekcie konieczne będzie szycie mundurów historycznych, sukni, płaszczy oraz co mniej oczywiste, piżam, bielizn i kapeluszy oddających realia danej epoki. Podobnie rzecz ma się w filmie – tam prym wiodą przedstawienia realistyczne, więc jeszcze więcej uwagi zwraca się na historyczną poprawność stroju bohaterów.

Projektowanie kostiumów teatralnych i filmowych w dwóch krokach

W nawiązaniu do akapitu wyżej więc pierwszym krokiem są badania. Scenariusze i teksty sztuk nie zawierają dokładnych opisów strojów ich bohaterów. Konieczne jest zatem umiejscowienie akcji w czasie oraz odnalezienie historycznych wzorców ubrań danej epoki. Ważna jest także treść samego inscenizowanego dzieła. Konieczne jest oddanie klasy społecznej postaci, ale także jej charakteru – jeżeli ubieramy cześnika Macieja Raptusiewicza, to musi on mieć strój: urzędniczy, honorowy, oddający wybuchowy temperament. Następnym krokiem są przymiarki i szycie – a potem kostium może ożyć na aktorze.