Szycie mundurów górniczych

mundury górniczePracownia krawiecka Gawron oferuje szycie mundurów górniczych na uroczystości galowe oraz tradycyjne święta związane z górnictwem. Wykonujemy mundury zgodne z tradycją i wciąż obowiązującymi przepisami dotyczącymi wzorów mundurów, szpad górniczych i oznak stopni górniczych. Zapewniamy sprawne pobieranie miary i szybkie wykonanie całego kompletu.

 

Mundur górniczy

Mundur górniczy jest integralną częścią śląskiej kultury. Wpisał się na stałe we wszystkie obchodzone na Śląsku uroczystości państwowe czy kościelne. Znaczenie tradycyjnego stroju górniczego wykracza daleko poza zwykły oficjalny strój łączony z wykonywanym zawodem. Mundury górnicze to nie tylko symbol przynależności do stanu górniczego, to również element szacunku dla wielu pokoleń górników, które z narażeniem własnego życia pracowały w bardzo trudnych warunkach, kultywując wzajemną solidarność i szacunek dla współpracowników.

 

Tradycyjne uniformy górnicze

Początki tradycyjnych uniformów górniczych na ziemiach polskich łączy się z działalnością Stanisława Staszica i tworzonym przez niego Korpusem Górniczym. Jednak bezpośrednich źródeł współczesnego wyglądu uniformu górniczego trzeba szukać w modyfikacji mundurów sprowadzonych w XVIII wieku na Śląsk z niemieckiego Zagłębia Ruhry. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości doprowadzono do ujednolicenia zasad górniczego stroju galowego, likwidując dawne mundury niemieckie, rosyjskie i austriackie, a wprowadzając jeden wspólny wzór.

 

Górnicze stroje galowe

Górnicze stroje galowe kojarzą się z czarnymi marynarkami ozdobionymi rzędami złotych guzików oraz efektownymi górniczymi czakami ze skrzyżowanym perlikiem i żelazkiem (młotem i kilofem), zwieńczone pięknym pióropuszem. W rzeczywistości mundur górniczy to przede wszystkim dystynkcje związane z nadanym górnikowi stopniem oraz honorowa szpada górnicza.

 

Produkcja mundurów górniczych

Nasz zakład oferuje produkcję mundurów górniczych na potrzeby osób prywatnych, zakładów pracy, a także orkiestr górniczych. Wykonujemy pełne stroje górnicze, wraz z oznaczeniami stopni. Oferujemy profesjonalne branie miary i bardzo szybką realizację zamówień. Szyte przez nas mundury pozwolą na godne i efektowne zaprezentowanie się podczas wszystkich uroczystości i świąt górniczych.

Oprócz tego specjalizujemy się w szyciu mundurów historycznych.